Saltear al contenido principal

Internacional

No CIFP Carlos Oroza temos unha longa traxectoria na participación en proxectos internacionais tanto impulsados autonómicamente como por iniciativa propia. Dispoñemos da carta Erasmus desde o ano 2008, que nos permite cada curso ofrecer mobilidades ao alumnado que desexe facer as súas prácticas no estranxeiro. Os principais países de destino das nosas mobilidades son Croacia, Portugal, Francia, Países Baixos e Malta, aínda que tamén desenvolvemos mobilidades de alumnado ou profesorado en Alemaña ou Italia.

Programa Erasmus+

O programa Erasmus+ ten como obxectivo atender ás necesidades de ensinanza e aprendizaxe de tódolos participantes na formación profesional de grao medio e de grao superior (incluidas as estadías trasnacionais de estudantes en empresas), nas ensinanzas artísticas superiores e na ensinanza universitaria –calquera que sexa a duración dos estudios, incluidos os de doutorado–, así como das institucións que imparten estes tipos de formación.

Declaración de política Erasmus Erasmus Policy Statement

Información sobre Erasmus+

Consorcios de mobilidade activos dos que forma parte o CIFP Carlos Oroza

  • PROXECTO 2022-1-ES01-KA121-VET-000059783
  • PROXECTO 2022-1-ES01-KA131-HED-000059829
  • PROXECTO 2020-KA103 2020-2023
  • PROXECTO KA 103. PraxEuropa 2019-2021

Contacto de Programas Internacionais do CIFP Carlos Oroza

programas.internacionais.cifp.carlos.oroza@edu.xunta.gal

Relación dalgunhas das mobilidades desenvolvidas
Mobilidades de profesorado

Mobilidades internacionais