Saltear al contenido principal

Admisión e matrícula de alumnado de novo ingreso para primeiro curso de réxime ordinario, FP dual e curso de especialización

Os procesos de admisión e matricula para alumnado de novo ingreso son centralizados pola Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA A FORMALIZACIÓN DA MATRICULA UNHA VEZ ADXUDICADA A PRAZA

  • Copia do NIF/DOI/Pasaporte.
  • Documento bancario de pago do Seguro Escolar:
  • 1,12 € (só menores de 28 anos).
  • Entidade Banco Santander. Nº conta: ES35 0238 8280 1006 6000 0271
  • 4 fotografías actual tipo carnet.