Saltear al contenido principal

Prácticas no extranxeiro

O alumnado que desexe desenvolver as súas prácticas no estranxeiro, ten a posibilidade de facelo se cumple os requisitos establecidos para elo.

Cada inicio de curso, a persoa responsable da coordinación de programas internacionais informa a cada grupo de alumnado de tódalas posibilidades de mobilidade das que dispoña o centro en cada momento.

As mobilidades poden ser financiadas principalmente a través do programa Erasmus+ ou a través das bolsas de axuda á FCT fora do territorio español (modalidade B) que facilita a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidade.

Enlaces de interese
Contacto de Programas Internacionais do CIFP Carlos Oroza

programas.internacionais.cifp.carlos.oroza@edu.xunta.gal
Responsable: Francisco Orge Lorenzo

Formularios de programas internacionais