Saltear al contenido principal

Taller Restaurante Álvaro Cunqueiro

O Restaurante Álvaro Cunqueiro é un aula aberta, no que o alumnado de hostalería, realiza as súas prácticas de cociña e servizo de atención ao cliente no restaurante nun entorno real de aprendizaxe.

O centro pon á disposición de toda a comunidade educativa e  a persoas alleas ao centro un servizo de restaurante.

Para o curso 2023-2024 desenvolverase o servizo desde outubro a maio e as reservas abriranse cun mes de antelación.

Por tratarse dun aula na que no momento do servizo estase a impartir unha clase, ten unhas normas de uso que especificamos a continuación, e son de obrigado cumprimento para calquera dos usuarios do mesmo.

Normas de uso da aula e reservas:

  • A entrada no aula taller Álvaro Cunqueiro deberá efectuarse entre as 13:45 e as 14:15 horas. Non se permitirán entradas no mesmo a partires de dita hora.
  • A saída do aula taller Álvaro Cunqueiro deberá efectuarse como máximo ás 16.15 horas, xa que a hora de remate das clases.
  • Terase en conta en todo momento que o alumnado que realiza o servizo está en clase polo que terase que respetar ao máximo o traballo e as actividades que se estén a realizar durante o mesmo.
  • Os prezos do servizo de comedor fixaranse ao comezo de cada curso e non se admiten propinas. O prezo do menú ordinario o curso 2023-2024 é de _ euros.
  • As RESERVAS abriranse cun mes de antelación e realizaranse en liña clicando AQUI