Saltear al contenido principal

Titorías

As titorías dos centros integrados teñen as seguintes funcións, entre outras:

  • Titorizar o alumnado do curso que teña asignado da actividade formativa.
  • Presidir as avaliacións e redactar as correspondentes actas.
  • Informar sobre as peticións de validacións ou exencións formuladas polo alumnado do ciclo formativo. Colaborar cos departamentos na identificación da necesidade de colaboración de expertos, así como no calendario de intervención.
  • Informar a xefatura da área de formación acerca de todo o referente ao desenvolvemento da actividade formativa titorizada.

Curso 2022 - 2023

Ciclo básico

1º CB Cociña e Restauración Trinidad Acuña Abalde
2º CB Cociña e Restauración Marcel Schaal

Ciclos medios

1º CM Cociña e gastronomía A Nuria Ruiz Gómez
1º CM Cociña e gastronomía B Manuel Patiño Carou
2º CM Cociña e gastronomía A Cristina Doporto Santos
2º CM Cociña e gastronomía B José Luis Fernández Lubiáns
1º CM Servizos de restauración María José Rey Fernández
2º CM Servizos de restauración Carlos Rodríguez Rodríguez
1º CM Panadaría, pastelaría e confeitaría Noa Seijo Orjales
2º CM Panadaría, pastelaría e confeitaría

Ciclos superiores

1º CS Dirección de cociña Anxo Soto García
2º CS Dirección de cociña Ricardo Fernández Guerra
1º CS Dirección de servizos en restauración Antonio Suárez Rodríguez
2º CS Dirección de servizos en restauración Pedro Sestayo Riveiro
1º CS Guía, información e asistencia turísticas Tina Otero Santiago
2º CS Guía, información e asistencia turísticas Eva Pintor Sánchez
1º CS Xestión de aloxamentos turísticos María José Durán Gómez
2º CS Xestión de aloxamentos turísticos Mónica Justo Calviño

Modalidade dual

1º CS Dirco Dirse María Gordillo Mira
1º CS Xestión de aloxamentos turísticos Rosa Marcos León
1º CS Xestión de aloxamentos turísticos Mónica de la Torre Vázquez

Curso de especialización

Panadaría e bolaría artesanais Damián Rey Cernadas