Saltear al contenido principal

Titorías

As titorías dos centros integrados teñen as seguintes funcións, entre outras:

  • Titorizar o alumnado do curso que teña asignado da actividade formativa.
  • Presidir as avaliacións e redactar as correspondentes actas.
  • Informar sobre as peticións de validacións ou exencións formuladas polo alumnado do ciclo formativo. Colaborar cos departamentos na identificación da necesidade de colaboración de expertos, así como no calendario de intervención.
  • Informar a xefatura da área de formación acerca de todo o referente ao desenvolvemento da actividade formativa titorizada.

Curso 2023 - 2024

Ciclo básico

1º CB Cociña e Restauración Martín Lema Parga
2º CB Cociña e Restauración Pablo Losada Ferreiro

Ciclos medios

1º CM Cociña e gastronomía A Luis Tuñas Estévez
1º CM Cociña e gastronomía B Nuria Ruíz Gómez
2º CM Cociña e gastronomía A Cristina Doporto Santos
2º CM Cociña e gastronomía B Francisco Orge Lorenzo
1º CM Servizos de restauración Pedro Sestayo Riveiro
2º CM Servizos de restauración Carlos Rodríguez Rodríguez
1º CM Panadaría, pastelaría e confeitaría Noa Seijo Orjales
2º CM Panadaría, pastelaría e confeitaría Damián Rey Cernadas

Ciclos superiores

1º CS Dirección de cociña Anxo Soto García
2º CS Dirección de cociña Ricardo Fernández Guerra
1º CS Dirección de servizos en restauración Antonio Suárez Rodríguez
2º CS Dirección de servizos en restauración Beatriz Collazo Quinteiro
1º CS Guía, información e asistencia turísticas Aitana Acuña Rodríguez
2º CS Guía, información e asistencia turísticas Mónica de la Torre Vázquez
1º CS Xestión de aloxamentos turísticos Pilar Brenlla Vilar
2º CS Xestión de aloxamentos turísticos Rosa Marcos León

Modalidade dual

1º CS Dirco Dirse Mª de la Fe Coucheiro Gestoso
2º CS Dirco Dirse María Rey Fernández
1º CS Xestión de aloxamentos turísticos Sandra Aldao Braga
1º CS Xestión de aloxamentos turísticos Eva Lage Lorenzo