Saltear al contenido principal

MATRÍCULA 2º CURSO de réxime ordinario e FP dual

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

 • Solicitude de Matrícula Interna:
 • CICLO MEDIO e CICLO SUPERIOR (descargar)
 • FP BÁSICA (descargar)
 • Copia do NIF/DOI/Pasaporte.
 • Documento bancario de pago do Seguro Escolar:
 • 1,12 € (só menores de 28 anos).
 • Entidade Banco Santander. Nº conta: ES35 0238 8280 1006 6000 0271
 • 1 fotografías actual tipo carnet.

COMO ENTREGAR A SOLICITUDE DE MATRÍCULA INTERNA:

 1. Cubrir todos os campos no propio DOCUMENTO EDITABLE (descargar)
 2. Imprimir o documento cos apartados cubertos
 3. Asinar polo/a propio/a alumno/a (para os menores de idade, asinan os pais/nais ou titores legais)
 4. Entregar coa demais documentación solicitada na SECRETARÍA DO CENTRO

DATA PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

 • Alumnado de 1º curso de Réxime Ordinario que supera todos os módulos na Avaliación Final:26, 27 e 28 de xuño

LUGAR DE PRESENTACIÓN:

 • SECRETARÍA DO CENTRO