Saltear al contenido principal

Solicitude online de certificados

Cubrindo o seguinte formulario pode solicitar a expedición dos certificados dispoñibles. Unha vez cuberto, e no prazo máximo de dous días hábiles, recibirá o certificado na dirección de correo electrónico que nos indique. É obrigatorio xuntar copia do NIF/DOI/Pasaporte correspondente. Se non o recibise, póñase en contacto co centro a través das canles establecidas, teléfono ou correo electrónico.

    Estudos realizados dos que solicita certificación *

    Tipo de certificado *