Saltear al contenido principal

FP DUAL Plurilingüe Guía, información e asistencia turísticas especializado en enoturismo

  • Ciclo Formativo FP DUAL
  • Familia: Hostalaría e turismo
  • Sistema educativo: LOE
  • Grao: Superior
  • Horas: 2000
  • Código: HOT744_3
  • Documentación:

A quen vai dirixido?

Apasiónache o mundo do viño e o turismo? Temos unha nova emocionante para ti! No CIFP Carlos Oroza lanzamos un novo ciclo superior Dual de Guía, Información e Asistencia Turísticas especializado en Enoturismo. Esta é a túa oportunidade para converter a túa paixón nunha carreira profesional.

Desde o primeiro curso, realizarás a metade da súa formación en destacadas adegas das DO Rías Baixas e DO Ribeira Sacra. Esta experiencia única permitirache aprender directamente dos profesionais do sector e coñecer en profundidade os procesos e os segredos do enoturismo.

 

Cales son os requisitos de acceso?

Para coñecer os requisitos de acceso, visita a seguinte ligazón.

Que se aprende a facer?

Definir, organizar e prestar servizos e actividades enoturísticas de forma sostible e accesible dentro do ámbito específico de actuación, aos turistas, para que aprendan, a través participación activa na experiencia enoturística, para apreciar o entorno que rodea a adega, así como o espazo interior, degustación ou recursos que os sensibilicen sobre as culturas tradicionais da zona, así como proporcionarlles servizos de acompañamento e asistencia, utilizando, se é o caso, a lingua inglesa, para que se sintan coidados, se cumpran as expectativas de información e disfrute recreativo e cumprir os obxectivos da adega e/ou entidade organizadora do servizo.

En que ámbitos se traballa?

Desenvolve a súa actividade profesional no departamento de turismo, dedicado a actividades turísticas enoturismo en entidades públicas ou privadas, en grandes, medianas e pequenas empresas, tanto autónomos como por conta allea, independentemente da súa forma xurídica. Desenvolve a súa actividade dependendo, no seu caso, funcional e/ou xerarquicamente dun superior. Pode ter persoal ao seu cargo ás veces, estacional ou de forma estable. No desenvolvemento da actividade profesional, aplícanse os principios de accesibilidade universal e deseño ou deseño universal para todas as persoas segundo coa normativa aplicable.

Empresas colaboradoras

Bodegas Martín Códax

Pazo Baión

Adega Eidos

Pazo  Señoráns

Mar de Frades

Bodegas de Palacio de Fefiñanes

Altos de Torona

Regina Viarum

Que ocupacións se desempeña?

Os termos da seguinte lista de ocupacións e postos de traballo utilízanse en xenérico e global de mulleres e homes.
 Guías de enoturismo
 Informantes en oficinas de desenvolvemento de produtos enoturísticos
 Empregados das axencias de viaxes enoturísticas
 Monitores de actividades de difusión e enoturismo
 Xefes de equipo de enoturismo
 Axudantes de grupo enoturístico

Cales son os módulos?

CursoCódigoMódulo profesionalHorasPeríodos semanais
MF2482 Desenvolvemento de servizos de experiencias enoturísticas1804
MF1108 Análise sensorial de produtos selectos propios de cataduría e deseño das ofertas902
MF0239 Operacións de venda1804
MP0171Estrutura do mercado turístico1334
MP0179Inglés1606
MP0386Procesos de guía e asistencia turística1052
MP0387Deseño de produtos turísticos1403
MP0389Formación e orientación laboral 1074
MP0172Protocolo e relacións públicas 1053
MP0173Márketing turístico1604
MP0180Francés1576
MP0383Destinos turísticos 2136
MP0384Recursos turísticos1876
MP0385Servicios de información turística702
MP0390Empresa e iniciativa emprendedora532
Nota. Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia

Que título ou acreditación se obtén?

Título de Técnico superior en Guía, información e asistencia turísticas con especialización en enoturismo