Saltear al contenido principal

Equipo docente

1º CB Cociña e Restauración

Ciencias aplicadas 1 Teresa Chouza Fernández
Comunicación e sociedade 1 Pilar Brenlla Vilar
Inglés Paula Molina Quintela
Procesos básicos de produción culinaria Trinidad Acuña Abalde
Técnicas elementais de preelaboración Trinidad Acuña Abalde
Atención á clientela Marcel Schaal
Aprovisionamento e conservación de materias primas Trinidad Acuña Abalde
TITORÍA Trinidad Acuña Abalde

2º CB Cociña e Restauración

Comunicación e sociedade II Pilar Brenlla Vilar
Inglés Paula Molina Quintela
Ciencias aplicadas II Teresa Chouza Fernández
Técnicas elementais de servizo Marcel Schaal
Procesos básicos de preparación de alimentos e bebidas Marcel Schaal
Preparación e montaxe de materiais para colectivid. e catering Trinidad Acuña Abalde
TITORÍA Marcel Schaal

1º COCIÑA E GASTRONOMÍA – A

Preelaboración e conservación de alimentos Luis Tuñas Estévez
Técnicas culinarias Luis Tuñas Estévez
Seguridade e hixiene Martina Martínez Sabajanes
Formación e orientación laboral Nuria Vidal Pérez
Procesos básicos de pastelaría e repostaría Nuria Ruíz Gómez
TITORÍA Nuria Ruíz Gómez

1º COCIÑA E GASTRONOMÍA – B

Preelaboración e conservación de alimentos Manuel Patiño Carou
Técnicas culinarias Manuel Patiño Carou
Seguridade e hixiene Martina Martínez Sabajanes
Formación e orientación laboral Nuria Vidal Pérez
Procesos básicos de pastelaría e repostaría Nuria Ruíz Gómez
TITORÍA Manuel Patiño Carou

2º COCIÑA E GASTRONOMÍA – A

Produtos Culinarios Cristina Doporto Santos
Sobremesas en restauración José Luis Fernández Lubians
Ofertas Gastronómicas Sandra Aldao Braga
Empresa e iniciativa emprendedora Ana López Ulloa
TITORÍA Cristina Doporto Santos

2º COCIÑA E GASTRONOMÍA – B

Produtos Culinarios Francisco Orge Lorenzo
Sobremesas en restauración José Luis Fernández Lubians
Ofertas Gastronómicas Sandra Aldao Braga
Empresa e iniciativa emprendedora Teresa Barreiro Abilleira
TITORÍA José Luis Fernández Lubians

1º CM SERVIZOS DE RESTAURACIÓN

Operacións básicas en bar e cafetaría Carlos Rodríguez Rodríguez
Operacións básicas en restaurante María Rey Fernández
Formación e orientación laboral Nuria Vidal Pérez
Seguridade e hixiene Martina Martinez Sabajanes
Técnicas de comunicación en restauración Tareixa Fernández Casal
Inglés Eugenia de Sáa Puig
TITORÍA María Rey Fernández

2º CM SERVIZOS DE RESTAURACIÓN

Servizos en bar e cafetaría Carlos Rodríguez Rodríguez
Servizos en restaurante e eventos especiais Antonio Suárez Rodríguez
Empresa e iniciativa emprendedora Estrella Fernández Buján
O viño e o seu servizo Pedro Sestayo Riveiro
Ofertas gastronómicas Sandra Aldao Braga
TITORÍA Carlos Rodríguez Rodríguez

1º CM PANADARÍA, PASTELARÍA E CONFEITARÍA

Elaboracións de panadaría e bolaría Noa Seijo Orjales
Operacións e control de almacén na industria alimentaria Martina Martínez Sabajanes
Procesos básicos de pastelaría e repostaría Mónica Cernadas Carrera
Materias primas Ana Isabel Méndez Álvarez
Seguridade e hixiene Martina Martínez Sabajanes
Formación e orientación laboral Ana López Ulloa
TITORÍA

2º CM PANADARÍA, PASTELARÍA E CONFEITARÍA

Sobremesas en restauración Francisco Rodríguez Prieto
Produtos de obradoiro Ana Isabel Méndez Álvarez
Presentación e venda de produtos de panadaría e pastelaría Ana Isabel Méndez Álvarez
Elaboracións de confeitaría e outras especialidades Mónica Cernadas Carrera
Empresa e iniciativa emprendedora Ana López Ulloa
TITORÍA Mónica Cernadas Carrera

1º CS DIRECCIÓN DE COCIÑA

Control do aprovisionamento de materias primas Anxo Soto García
Procesos de preelaboración e conservación en cociña Anxo Soto García
Procesos de elaboración culinaria Anxo Soto García
Gastronomía e nutrición Marta Abad Maquieira
Xestión da calidade e da seguridade e hixiene Eva Pintor Sánchez
Formación e orientación laboral Teresa Barreiro Abilleira
Lingua estranxeira –Inglés Eugenia de Saa Puig
TITORÍA Anxo Soto García

2º CS DIRECCIÓN DE COCIÑA

Xestión da produción en cociña Ricardo Fernández Guerra
Elaboracións de pastelaría e repostaría en cociña Jorge Sánchez Verdeal
Xestión administrativa e comercial en restauración Eva Pintor Sánchez
Recursos humanos e dirección de equipos en restauración María José Durán Gómez
Empresa e iniciativa emprendedora Teresa Barreiro Abilleira
TITORÍA Ricardo Fernández Guerra

1º CS DIRECCIÓN DE SERVIZOS EN RESTAURACIÓN

Control do aprovisionamento de materias primas Pedro Sestayo Riveiro
Procesos de servizos en bar-cafetaría María Rey Fernández
Procesos de servizos en restaurante Antonio Suárez Rodríguez
Gastronomía e nutrición Marta Abad Maquieira
Xestión da calidade e da seguridade e hixiene Sandra Aldao Braga
Formación e orientación laboral Teresa Barreiro Abilleira
Lingua estranxeira –Inglés Pilar Brenlla Vilar
TITORÍA Antonio Suárez Rodríguez

2º CS DIRECCIÓN DE SERVIZOS EN RESTAURACIÓN

Planificación e dirección de servizos e eventos en restauración Tina Vázquez Lores
Sommelier Pedro Sestayo Riveiro
Xestión administrativa e comercial en restauración Eva Pintor Sánchez
Recursos humanos e dirección de equipos en restauración María José Durán Gómez
Empresa e iniciativa emprendedora Teresa Barreiro Abilleira
Francés Paloma Carrazoni Fuertes
TITORÍA Pedro Sestayo Riveiro

1º CS GUÍA, INFORMACIÓN E ASISTENCIA TURÍSTICAS

Destinos turísticos Tareixa Fernández Casal
Recursos turísticos Tina Otero Santiago
Estrutura do mercado turístico María José Durán Gómez
Marketing turístico María José Lores Baena
Formación e orientación laboral Ana López Ulloa
Lingua estranxeira –Inglés Eugenia de Saa Puig
TITORÍA Tina Otero Santiago

2º CS GUÍA, INFORMACIÓN E ASISTENCIA TURÍSTICAS

Protocolo e relacións públicas Marta Abad Maquieira
Procesos de guía e asistencia turística Tina Otero Santiago
Deseño de produtos turísticos Eva Pintor Sánchez
Servizos de información turística María José Lores Baena
Empresa e iniciativa emprendedora Nuria Vidal Pérez
2ª Lingua estranxeira –Francés Paloma Carrazoni Fuertes
TITORÍA Eva Pintor Sánchez

1º CS XESTIÓN DE ALOXAMENTOS TURÍSTICOS

Dirección de aloxamentos turísticos Tareixa Fernández Casal
Recepción e reservas Pilar Novelle González
Estrutura do mercado turístico María José Durán Gómez
Marketing turístico María José Lores Baena
Formación e orientación laboral Nuria Vidal Pérez
Lingua estranxeira –Inglés Pilar Brenlla Vilar
TITORÍA María José Durán Gómez

2º CS XESTIÓN DE ALOXAMENTOS TURÍSTICOS

Protocolo e relacións públicas Pilar Novelle González
Xestión do departamento de pisos Mónica Justo Calviño
Comercialización de eventos Mónica Justo Calviño
Recursos humanos no aloxamento Mónica Justo Calviño
Empresa e iniciativa emprendedora Ana López Ulloa
2ª Lingua estranxeira –Francés Paula González López
TITORÍA Mónica Justo Calviño

1º CS XESTIÓN DE ALOXAMENTOS TURÍSTICOS DUAL

Dirección de aloxamentos turísticos Rosa Marcos León
Recepción e reservas Mónica de la Torre Vázquez
Marketing turístico Mónica de la Torre Vázquez
Formación e orientación laboral Estrella Fernández Buján
Lingua estranxeira –Inglés Paula Molina Quintela
TITORÍA Rosa Marcos León

2º CS XESTIÓN DE ALOXAMENTOS TURÍSTICOS DUAL

Protocolo e relacións públicas Rosa Marcos León
Estructura do mercado turístico Mónica de la Torre Vázquez
Comercialización de eventos Mónica de la Torre Vázquez
Recursos humanos no aloxamento Rosa Marcos León
Xestión do departamento de pisos Rosa Marcos León
Empresa e iniciativa emprendedora Estrella Fernández Buján
2ª Lingua estranxeira –Francés Paula González López
TITORÍA Mónica de la Torre Vázquez

1º CS DIRECCIÓN COCIÑA E DIRECCIÓN DE SERVIZOS EN RESTAURACIÓN DUAL

Control do aprovisionamento de materias primas María Gordillo Mira
Procesos de preelaboración e conservación en cociña María Gordillo Mira
Procesos de elaboración culinaria María Gordillo Mira
Xestión da calidade e da seguridade e hixiene Rosa Marcos León
Formación e orientación laboral Estrella Fernández Buján
Lingua estranxeira –Inglés Paula Molina Quintela
TITORÍA María Gordillo Mira

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN –PANADERÍA E BOLARÍA ARTESANAIS

Cata e maridaxe de produtos de panificación Noa Seijo Orjales
Tecnoloxía do frío aplicada á panadaría artesanal Noa Seijo Orjales
Masas nai de cultivo e prefermentos Damián Rey Cernadas
Pans artesáns de cereais tradicionais, especiais e pseudocereais Damián Rey Cernadas
Bolaría artesá e follados Damián Rey Cernadas
TITORÍA Damián Rey Cernadas

CM COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS ALIMENTARIOS DUAL

Preparación e acondicionamento de produtos frescos e transformados Rubén Otero Caneda
Seguridade e calidade alimentaria no comercio Martina Martínez Sabajanes