Saltear al contenido principal

Equipo docente

1º CB Cociña e Restauración

Ciencias aplicadas 1 Pablo Losada Ferreiro
Comunicación e sociedade 1 Sofía Valiño Fraga
Inglés Aitana Acuña Rodríguez
Procesos básicos de produción culinaria Martin Lema Parga
Técnicas elementais de preelaboración Martin Lema Parga
Atención á clientela Marcel Schaal
Aprovisionamento e conservación de materias primas Martin Lema Parga
TITORÍA Martin Lema Parga

2º CB Cociña e Restauración

Comunicación e sociedade II Sofía Valiño Fraga
Inglés Aitana Acuña Rodríguez
Ciencias aplicadas II Pablo Losada Ferreiro
Técnicas elementais de servizo Marcel Schaal
Procesos básicos de preparación de alimentos e bebidas Marcel Schaal
Preparación e montaxe de materiais para colectivid. e catering Martin Lema Parga
TITORÍA Pablo Losada Ferreiro

1º COCIÑA E GASTRONOMÍA – A

Preelaboración e conservación de alimentos Luis Tuñas Estévez
Técnicas culinarias Luis Tuñas Estévez
Seguridade e hixiene Ana Isabel Méndez Álvarez
Formación e orientación laboral Cristina Montenegro Moldes
Procesos básicos de pastelaría e repostaría Mónica Cernadas Carrera
Inglés Profesional 1 María Fernández González
TITORÍA Luis Tuñas Estévez

1º COCIÑA E GASTRONOMÍA – B

Preelaboración e conservación de alimentos Nuria Ruíz Gómez
Técnicas culinarias Nuria Ruíz Gómez
Seguridade e hixiene Ana Isabel Méndez Álvarez
Formación e orientación laboral Cristina Montenegro Moldes
Procesos básicos de pastelaría e repostaría Mónica Cernadas Carrera
Inglés profesional 1 María Fernández González
TITORÍA Nuria Ruíz Gómez

2º COCIÑA E GASTRONOMÍA – A

Produtos Culinarios Cristina Doporto Santos
Sobremesas en restauración José Luis Fernández Lubians
Ofertas Gastronómicas Sandra Aldao Braga
Empresa e iniciativa emprendedora Ana María Casal Canabal
TITORÍA Cristina Doporto Santos

2º COCIÑA E GASTRONOMÍA – B

Produtos Culinarios Francisco Orge Lorenzo
Sobremesas en restauración José Luis Fernández Lubians
Ofertas Gastronómicas Sandra Aldao Braga
Empresa e iniciativa emprendedora Teresa Barreiro Abilleira
TITORÍA Francisco Orge Lorenzo

1º CM SERVIZOS DE RESTAURACIÓN

Operacións básicas en bar e cafetaría Carlos Rodríguez Rodríguez
Operacións básicas en restaurante Pedro Tomás Sestayo Riveiro
Formación e orientación laboral Cristina Montenegro Moldes
Seguridade e hixiene Ana Isabel Méndez Álvarez
Técnicas de comunicación en restauración Tareixa Fernández Casal
Inglés Aitana Acuña Rodríguez
TITORÍA Pedro Tomás Sestayo Riveiro

2º CM SERVIZOS DE RESTAURACIÓN

Servizos en bar e cafetaría Carlos Rodríguez Rodríguez
Servizos en restaurante e eventos especiais Antonio Suárez Rodríguez
Empresa e iniciativa emprendedora Cristina Montenegro Moldes
O viño e o seu servizo Beatriz Collazo Quinteiro
Ofertas gastronómicas Tareixa Fernández Casal
TITORÍA Carlos Rodríguez Rodríguez

1º CM PANADARÍA, PASTELARÍA E CONFEITARÍA

Elaboracións de panadaría e bolaría Noa Seijo Orjales
Operacións e control de almacén na industria alimentaria Ana Pena Budiño
Procesos básicos de pastelaría e repostaría Damián Rey Cernadas
Materias primas Ana Isabel Méndez Álvarez
Seguridade e hixiene Ana Pena Budiño
Formación e orientación laboral Ana María Casal Canabal
Inglés profesional 1 Aitana Acuña Rodríguez
TITORÍA Noa Seijo Orjales

2º CM PANADARÍA, PASTELARÍA E CONFEITARÍA

Sobremesas en restauración Noa Seijo Orjales
Produtos de obradoiro Ana Pena Budiño
Presentación e venda de produtos de panadaría e pastelaría Ana Pena Budiño
Elaboracións de confeitaría e outras especialidades Damián Rey Cernadas
Empresa e iniciativa emprendedora Ana María Casal Canabal
TITORÍA Damián Rey Cernadas

1º CS DIRECCIÓN DE COCIÑA

Control do aprovisionamento de materias primas Anxo Soto García
Procesos de preelaboración e conservación en cociña Anxo Soto García
Procesos de elaboración culinaria Anxo Soto García
Gastronomía e nutrición Marta Abad Maquieira
Xestión da calidade e da seguridade e hixiene Eva Pintor Sánchez
Formación e orientación laboral Teresa Barreiro Abilleira
Lingua estranxeira –Inglés María Fernández González
TITORÍA Anxo Soto García

2º CS DIRECCIÓN DE COCIÑA

Xestión da produción en cociña Ricardo Fernández Guerra
Elaboracións de pastelaría e repostaría en cociña Jorge Sánchez Verdeal
Xestión administrativa e comercial en restauración Eva Pintor Sánchez
Recursos humanos e dirección de equipos en restauración María José Durán Gómez
Empresa e iniciativa emprendedora Teresa Barreiro Abilleira
TITORÍA Ricardo Fernández Guerra

1º CS DIRECCIÓN DE SERVIZOS EN RESTAURACIÓN

Control do aprovisionamento de materias primas Beatriz Collazo Quinteiro
Procesos de servizos en bar-cafetaría Pedro Sestayo Riveiro
Procesos de servizos en restaurante Antonio Suárez Rodríguez
Gastronomía e nutrición Marta Abad Maquieira
Xestión da calidade e da seguridade e hixiene Eva Pintor Sánchez
Formación e orientación laboral Teresa Barreiro Abilleira
Lingua estranxeira –Inglés Pilar Brenlla Vilar
TITORÍA Antonio Suárez Rodríguez

2º CS DIRECCIÓN DE SERVIZOS EN RESTAURACIÓN

Planificación e dirección de servizos e eventos en restauración Tina Vázquez Lores
Sommelier Beatriz Collazo Quinteiro
Xestión administrativa e comercial en restauración Eva Pintor Sánchez
Recursos humanos e dirección de equipos en restauración María José Durán Gómez
Empresa e iniciativa emprendedora Teresa Barreiro Abilleira
Francés Paloma Carrazoni Fuertes
TITORÍA Beatriz Collazo Quinteiro

1º CS GUÍA, INFORMACIÓN E ASISTENCIA TURÍSTICAS

Destinos turísticos Tareixa Fernández Casal
Recursos turísticos Mónica de la Torre Vázquez
Estrutura do mercado turístico María José Durán Gómez
Marketing turístico María José Lores Baena
Formación e orientación laboral Cristina Montenegro Moldes
Lingua estranxeira –Inglés Aitana Acuña Rodríguez
TITORÍA Aitana Acuña Rodríguez

2º CS GUÍA, INFORMACIÓN E ASISTENCIA TURÍSTICAS

Protocolo e relacións públicas Marta Abad Maquieira
Procesos de guía e asistencia turística Mónica de la Torre Vázquez
Deseño de produtos turísticos María José Lores Baena
Servizos de información turística María José Lores Baena
Empresa e iniciativa emprendedora Cristina Montenegro Moldes
2ª Lingua estranxeira –Francés Paloma Carrazoni Fuertes
TITORÍA Mónica de la Torre Vázquez

1º CS XESTIÓN DE ALOXAMENTOS TURÍSTICOS

Dirección de aloxamentos turísticos Tareixa Fernández Casal
Recepción e reservas Pilar Novelle González
Estrutura do mercado turístico María José Durán Gómez
Marketing turístico María José Lores Baena
Formación e orientación laboral Ana María Casal Canabal
Lingua estranxeira –Inglés Pilar Brenlla Vilar
TITORÍA Pilar Brenlla Vilar

2º CS XESTIÓN DE ALOXAMENTOS TURÍSTICOS

Protocolo e relacións públicas Pilar Novelle González
Xestión do departamento de pisos Rosa Marcos León
Comercialización de eventos Eva Lage Lorenzo
Recursos humanos no aloxamento Sandra Aldao Braga
Empresa e iniciativa emprendedora Ana María Casal Canabal
2ª Lingua estranxeira –Francés Paula González López
TITORÍA Rosa Marcos León

1º CS XESTIÓN DE ALOXAMENTOS TURÍSTICOS DUAL

Dirección de aloxamentos turísticos Rosa Marcos León
Recepción e reservas Sandra Aldao Braga
Marketing turístico Eva Lage Lorenzo
Formación e orientación laboral Estrella Fernández Buján
Lingua estranxeira –Inglés Pilar Brenlla Vilar
TITORÍA Sandra Aldao Braga

2º CS XESTIÓN DE ALOXAMENTOS TURÍSTICOS DUAL

Protocolo e relacións públicas Marta Abad Maquieira
Estructura do mercado turístico Mónica de la Torre Vázquez
Comercialización de eventos Eva Lage Lorenzo
Recursos humanos no aloxamento Eva Lage Lorenzo
Xestión do departamento de pisos Rosa Marcos León
Empresa e iniciativa emprendedora Estrella Fernández Buján
2ª Lingua estranxeira –Francés Paula González López
TITORÍA Eva Lage Lorenzo

1º CS DIRECCIÓN COCIÑA E DIRECCIÓN DE SERVIZOS EN RESTAURACIÓN DUAL

Control do aprovisionamento de materias primas María de la Fe Coucheiro Gestoso
Procesos de preelaboración e conservación en cociña María de la Fe Coucheiro Gestoso
Procesos de elaboración culinaria María de la Fe Coucheiro Gestoso
Xestión da calidade e da seguridade e hixiene Eva Pintor Sánchez
Formación e orientación laboral Estrella Fernández Buján
Lingua estranxeira –Inglés María Fernández González
TITORÍA María de la Fe Coucheiro Gestoso

2º CS DIRECCIÓN COCIÑA E DIRECCIÓN DE SERVIZOS EN RESTAURACIÓN DUAL

Procesos de servizos en restaurante María Rey Fernández
Procesos de servizos en bar-cafetaría María Rey Fernández
Gastronomía e Nutrición Marta Abad Maquieira
Xestión administrativa e comercial en restauración Mónica de la Torre Vázquez
2ª Lingua estranxeira – Francés Sofía Valiño Fraga
Recursos humanos e dirección de equipos en restauración Rosa Marcos León
Empresa e iniciativa emprendedora Estrella Fernández Buján
TITORÍA María Rey Fernández

CM COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS ALIMENTARIOS DUAL

Preparación e acondicionamento de produtos frescos e transformados Julio García Luque
Seguridade e calidade alimentaria no comercio Ana Isabel Méndez Álvarez