Saltear al contenido principal

Panadaría, Repostaría e Confeitaría

  • Ciclo formativo
  • Familia: Industrias alimentarias
  • Sistema educativo: LOE
  • Grao: Medio
  • Horas: 2000
  • Código: MINA01
  • Documentación:

A quen vai dirixido?

Este ciclo formativo vai dirixido a aquel alumnado que queira introducirse no mundo profesional da panadería a pastelería e todo o que a rodea. Para acceder debes ter o  título de graduado en ESO, título de FP Básica ou mediante proba de acceso.

No Carlos Oroza impartimos as ensinanzas coa  metodoloxía que nos caracteriza “aprender facendo”, a través da cal te verás inmerso nun entorno real de aprendizaxe práctico: os obradoiros de panadería, pastelería, confeitaría, todos eles completamente equipados, o Restaurante Pedagóxico do centro “Álvaro Cunqueiro” aberto á cidadanía, o comedor de autoservizo, a Horta Escolar “Horta Oroza”, aula tecnolóxica, aula I+D, a tenda “ReCreO”, son os espazos formativos onde desenvolverás a túa aprendizaxe, con profesorado altamente cualificado e implicado na túa formación.

Debes saber que este nivel formativo corresponde a categoría 2 do Catálogo Nacional de Cualificación Profesionais, polo que servirache como base para proseguir outros estudos regrados  podendo facer unha carreira académica e profesional no ámbito da FP e  propiciar a túa inserción no mercado laboral.

Cales son os requisitos de acceso?

Consulta os requisitos de acceso e admisión vixentes no seguinte enlace da páxina oficial do portal de FP Galicia.

Que se aprende a facer?

Elaborar e presentar produtos de panadaría, repostaría e confeitaría, conducindo as operacións de produción, composición e decoración, en obradoiros e establecementos de restauración, con aplicación da lexislación vixente de hixiene e seguridade alimentaria, de protección ambiental e de prevención de riscos laborais.

En que ámbitos se traballa?

En obradoiros artesanais ou semiindustriais que elaboran produtos de panadaría, pastelaría e confeitaría, así como no sector de hostalaría, subsector de restauración, e como elaboradores ou elaboradoras por conta propia ou por conta allea. Tamén exercen a súa actividade no sector do comercio da alimentación en establecementos que elaboran e venden produtos de panadaría, pastelaría e repostaría.

Que ocupacións se desempeña?

Panadeiro/a, elaborador/a de bolaría, elaborador/a de masas e bases de pizza, pasteleiro/a, elaborador/a e decorador/a de pasteis, confeiteiro/a, reposteiro/a, turroneiro/a, elaborador/a de caramelos e doces, elaborador/a de produtos de cacao e chocolate, churreiro/a, galleteiro/a, elaborador/a de sobremesas en restauración.

Cales son os módulos?

CursoCódigoMódulo profesionalHorasPeríodos semanais
MP0025Elaboracións de panadaría e bolaría34713
MP0033Formación e orientación laboral1074
MP0024Materias primas e procesos en panadaría, pastelaría e repostaría1335
MP0030Operacións e control de almacén na industria alimentaria803
MP0026Procesos básicos de pastelaría e repostaría2409
MP0031Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos532
MP0027Elaboracións de confeitaría e outras especialidades19211
MP0034Empresa e iniciativa emprendedora533
MP0032Presentación e venda de produtos de panadaría e pastelaría704
MP0029Produtos de obradoiro17510
MP0028Sobremesas en restauración1408
MP0035Formación en centros de traballo410
Nota. Os módulos en negra están asociados a algunha unidade de competencia

Que título ou acreditación se obtén?

Título de Técnico en Panadería, Repostería e Confeitería.

A que outros estudos se pode acceder?

  • A calquer ciclo formativo de grado superior, nas condicións de admisión que se establezcan.
  • Tes acceso ao Curso de Especialización “Master en Panadería e Bolaría Artesanal”, e sí optas continuar cos teus estudos na Hostalería e Turismo tes a oportunidade de obter unha carreira académica e profesional no CIFP Carlos Oroza, podendo cursar: Ciclo Superior Dirección Cociña, Ciclo Superior Servizos en Restauración, Ciclo Superior FP Dual Dobre Titulación en Dirección Cociña e Dirección Servizos en Restauración.