Saltear al contenido principal

Proxecto sobre «Horizonte 2030 construindo liderados positivos para una xuventude galega transformadora»

Partimos dunha primeira sesión realizada co grupo de 1º de Xestión de Aloxamentos Turísticos, no que o obxectivo foi analizar cos mozos e mozas o mundo no que vivimos, a dinámica plantexada nos levou a falar,por unha banda, de contidos conceptuais (interdependencia, reparto equitativo da riqueza, co-responsabilidade, democracia, cooperación, equidade/igualdade, consumo responsable, etc.) e de actitudes, habilidades e destrezas (diálogo, escoita activa, respecto, resolución conflitos, confianza, empatía, solidariedade, compromiso, optimismo cara o cambio, etc.).
Tamén neste obradoiro tivemos un tempo para falar dos ODS (Axenda Internacional de Loita contra a Pobreza).
Foi un obradoiro tan práctico e dinámico que nos fixo reflexionar sobre todos os temas tratados. Ana educadora social representado a Solidariedade Internacional de Galicia enriqueceunos e fixo que empatizáramos coas reflexións plantexadas.  
A 2ª xuntanza onde estamos a intentar encher o globo-observatorio de cuestións vincuadas ao desenvolvemnto sostible. Traballamos sobre cuestións relacionadas co método científico de investigación. Esperando a 3ª visita.